Bestuur

Het bestuur van zangvereniging Eendracht bestaat uit de volgende personen:

Bennie van het Veld

Marius Beumer
Trienke de Wilde

Jolanda van de Brink

Gijs Pelsma
Rita van Brink
Alie Nieuwenhuis                     lid

voorzitter 
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid